Lotto Descrizione Catalogo Prezzo
5-2957 PA Vedute 10 val. cpl. usati (1/10). Bella e rara serie.
€ 1.000
46-2617 PA Vedute 10 val. cpl. (A.1/10). Rara. Cert. Bot.
€ 2.000
46-2616 PA Vedute 10 val. cpl. (A.1/10). Rara. Cert. Bot.
€ 2.000
95-271 Zeppelin sopr. 6 val. cpl. (11/16).
€ 600
6-2562 Zeppelin 6 val. cpl. in coppie verticali (11/16). Splendide. Cert. Friedl.
€ 1.200
20-1481 PA 75 c. sopr. - 2 val. cpl. (17/18).
€ 20
33-2316 PA 75 c. sopr. - 2 val. cpl. in quartine (17/18).
€ 200
20-1483 PA 75 c. sopr. - 2 val. cpl. (17/18).
€ 50
20-1482 PA 75 c. sopr. - 2 val. cpl. (17/18).
€ 20
6-2561 PA 75 c. sopr. - 2 val. cpl. in quartine (17/18).Cert. Bolaffi.
€ 200
20-1246 PA 75 c. sopr. - 2 val. cpl. (17/18).
€ 20
33-2314 PA sopr. 2 val. cpl. in quartine (19/20).
€ 1.400
20-1477 PA sopr. 2 val. cpl. (19/20).
€ 160
95-272 PA sopr. 2 val. cpl. (19/20).
€ 320
20-1476 PA sopr. 2 val. cpl. (19/20).
€ 160
83-589 PA Ventennale dei Fasci - 75 c., 5 saggi tipografici in colori diversi su carta patinata senza
€ 0
14-1556 PA Caduta Fascismo 50 e 75 c. (A35a + A36a).
€ 130
77-1989 PA Caduta Fascismo 75 c. doppia sopr. (A36a).
€ 65
14-1587 PA Caduta Fascismo 75 c. doppia sopr. (A36a).
€ 0
49-1574 PA Caduta Fascismo 75 c. doppia sopr. in quartina (A36a).
€ 260